Povinné informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obecní úřad

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa


fakturační
Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice 68
542 35 Velké Svatoňovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


fakturační
Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice 68
542 35 Velké Svatoňovice

 • 4.3 Úřední hodiny


Pondělí: 8–12 hod. 13–17 hod.
Úterý: 8–12 hod.
Středa: 8–12 hod. 13–17 hod.
Čtvrtek: 8–12 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

+420 499 881 8­60

4.5 Adresa internetové stránky


http://www.velkesvatonovice.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny
 • 4.8 Datová schránka

5hvbamn

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1303682349, kód banky: 0800
Česká spořitelna, a.s.

6. IČO

00278394

7. Plátce daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

 • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
 • 10.2. Opravné prostředky
 • 10.3. Formuláře
 • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace


Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůleži­tější používané předpisy
 • 11.2 Vydané právní předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv


V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.

 • 13.2 Výhradní licence


V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 • 14.1. Rozsudky
 • 14.2. Výdaje na soudy


Veřejně přístupné registry

Živnostenský rejstřík
Obchodní rejstřík
Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb.

Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 1
Slide 9
Slide 10

Kontakt

Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice 68
542 35 Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice
+420 499 881 860
Zobrazit kontakty