Obyvatelstvo

Informace o obyvatelstvu obce V. Svatoňovice a Markoušovice

V současnosti má obec Velké Svatoňovice a Markoušovice celkem 1258 obyvatel – z toho Velké Svatoňovice 902 obyvatel a Markoušovice 356 obyvatel.

Pohyb obyvatelstva přirozenou měnou

Vývoj počtu obyvatel od roku 1999 do současnosti zachycuje následující tabulka (údaj vždy k 31.12. daného roku): 

Narození a zemřelí

Vývoj počtu narozených a zemřelých občanů pak naleznete v této tabulce:

Pohyb obyvatelstva stěhováním

V roce 2006 se do obce přistěhovalo 34 občanů (z toho 25 do Velkých Svatoňovic a 9 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 10 občanů (z toho 9 z Velkých Svatoňovic a 1 z Markoušovic). Přírůstek stěhováním tedy činil 24 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva pak za rok 2006 činil 14 obyvatel.

V roce 2007 se do obce přistěhovalo 47 občanů (z toho 26 do Velkých Svatoňovic a 20 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 42 občanů (z toho 24 z Velkých Svatoňovic a 18 z Markoušovic). Přírůstek stěhováním tedy činil 5 obyvatel.

Údaje o přírůstku obyvatelstva stěhováním za rok 2008 nejsou známy.
Údaje o přírůstku obyvatelstva stěhováním za rok 2009 nejsou známy.

V roce 2010 se do obce přistěhovalo 28 občanů (z toho 8 do Velkých Svatoňovic a 20 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 20 občanů (z toho 12 z Velkých Svatoňovic a 8 z Markoušovic). Přírůstek stěhováním tedy činil 8 obyvatel.

Údaje o přírůstku obyvatelstva stěhováním za rok 2011 nejsou známy.

V roce 2012 se do obce přistěhovalo 39 občanů (z toho 27 do Velkých Svatoňovic a 12 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 37 občanů (z toho 22 z Velkých Svatoňovic a 10 z Markoušovic). Přírůstek stěhováním tedy činil 7 obyvatel.

Údaje o přírůstku obyvatelstva stěhováním za rok 2013, 2014 a 2015 nejsou známy.

V roce 2016 se do obce přistěhovalo 28 občanů (z toho 20 do Velkých Svatoňovic a 8 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 32 občanů (z toho 22 z Velkých Svatoňovic a 10 z Markoušovic). Úbytek stěhováním tedy činil 4 obyvatele.

V roce 2017 se do obce přistěhovalo 44 občanů (z toho 14 do Velkých Svatoňovic a 30 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 53 občanů (z toho 35 z Velkých Svatoňovic a 18 z Markoušovic). Úbytek stěhováním tedy činil 9 obyvatel.

V roce 2018 se do obce přistěhovalo 43 občanů (z toho 36 do Velkých Svatoňovic a 7 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 26 občanů (z toho 16 z Velkých Svatoňovic a 10 z Markoušovic). Přírůstek stěhováním tedy činil 17 obyvatel.

V roce 2019 se do obce přistěhovalo 41 občanů (z toho 24 do Velkých Svatoňovic a 17 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 30 občanů (z toho 26 z Velkých Svatoňovic a 4 z Markoušovic). Přírůstek stěhováním tedy činil 11 obyvatel.

V roce 2020 se do obce přistěhovalo 26 občanů (z toho 14 do Velkých Svatoňovic a 12 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 36 občanů (z toho 29 z Velkých Svatoňovic a 7 z Markoušovic). Úbytek stěhováním tedy činil 10 obyvatel.

V roce 2021 se do obce přistěhovalo 35 občanů (z toho 21 do Velkých Svatoňovic a 14 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 35 občanů (z toho 31 z Velkých Svatoňovic a 4 z Markoušovic). Nedošlo ke změně počtu obyvatel migrací.

Celková změna počtu obyvatel

Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2006 činil 31 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2007 činil 12 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2008 činil 9 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2009 činil 33 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2010 činil 31 obyvatel.
Celkový úbytek obyvatelstva za rok 2011 činil 5 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2012 činil 9 obyvatel.
Celkový úbytek obyvatelstva za rok 2013 činil 1 obyvatele.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2014 činil 19 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2015 činil 12 obyvatel.
Celkový úbytek obyvatelstva za rok 2016 činil 4 obyvatele.
Celkový úbytek obyvatelstva za rok 2017 činil 17 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2018 činil 19 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2019 činil 21 obyvatel.
Celkový úbytek obyvatelstva za rok 2020 činil 12 obyvatel.
Celkový úbytek obyvatelstva za rok 2021 činil 13 obyvatel.

Sňatky

V roce 2007 bylo v obci uzavřeno 8 sňatků a oslavena 1 zlatá svatba (50 let).
V roce 2008 bylo v obci uzavřeno 6 sňatků a oslaveny 2 zlaté svatby (50 let).
V roce 2009 bylo v obci uzavřeno 7 sňatků a oslaveny 2 zlaté (50 let) a 4 diamantové (60 let) svatby.
V roce 2010 bylo v obci uzavřeno 12 sňatků.
V roce 2011 bylo v obci uzavřeno 7 sňatků.
V roce 2012 bylo v obci uzavřeno 7 sňatků.
V roce 2013 byly v obci uzavřeny 4 sňatky.
V roce 2014 byly v obci uzavřeny 2 sňatky a oslaveny 1 zlatá (50 let) a 2 diamantové (60 let) svatby.
V roce 2015 byly v obci uzavřeny 2 sňatky a oslaveny 2 zlaté (50 let) svatby.
V roce 2016 byl v obci uzavřen 1 sňatek.
V roce 2017 bylo v obci uzavřeno 10 sňatků.
V roce 2018 byly v obci uzavřeny 3 sňatky.
V roce 2019 bylo v obci uzavřeno 6 sňatků.
V roce 2020 byly v obci uzavřeny 3 sňatky.
V roce 2021 bylo v obci uzavřeno 5 sňatků.

Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 1
Slide 9
Slide 10

Kontakt

Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice 68
542 35 Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice
+420 499 881 860
Zobrazit kontakty