Velké Svatoňovice

Základní informace o obci Velké Svatoňovice

Obec Velké Svatoňovice se skládá z katastrálních území Velké Svatoňovice, Markoušovice a Starý Sedloňov. V minulosti tvořily katastrální území Markoušovice a Starý Sedloňov samostatnou obec Markoušovice. V roce 1976 byla obec Markoušovice sloučena s obcí Velké Svatoňovice.

V současné době (31.12.2021) žije v obci celkem 1258 obyvatel (z toho ve Velkých Svatoňovicích 902 a v Markoušovicích 356). Celková rozloha obce je 1736 ha (Velké Svatoňovice 733 ha a Markoušovice* 1003 ha. Nejvyšším bodem v obci je vrchol Jestřebích hor Žaltman (740 m n. m.). Nejnižším bodem je naopak hladina rybníka „Podháj“ (355 m n. m.). V obci stojí 504 budov s číslem popisným a 64 rekreačních objektů s číslem evidenčním. Z toho ve Velkých Svatoňovicích 356 čísel popisných a 48 čísel evidenčních a v Markoušovicích 148 čísel popisných a 16 čísel evidenčních.

Obcí protéká Markoušovický (Zaječí) potok, který se v Batňovicích vlévá do potoka Rtyňka. Na toku leží dva rybníky. Ve střední části obce je to rybník „Aman“, na jehož nábřeží stojí pomník obětem obou světových válek, a na hranici s Batňovicemi rybník „Podháj“. U rybníka „Podháj“ se nachází rekreační oblast, kde je asi 45 rekreačních chatek, využívaných po čas letní sezóny. Rybník je využívaný především k rybolovu, koupání je na vlastní nebezpečí.

Velké Svatoňovice jsou dnes zemědělskou obcí, hospodaří zde ZD Velké Svatoňovice a soukromí zemědělci. V současné době se zde svoje podnikatelské aktivity rozvíjí soukromí podnikatelé (kovovýroba, kadeřnictví, truhlářství, daňové poradenství, účetnictví, opravy kol). V obci je jediný obchod se smíšeným zbožím, restaurace „K-Klub“ a hospoda „Na Puškvorci“ u fotbalového hřiště. Dále se v centru obce nachází kromě obecního úřadu a knihovny pošta a hasičská zbrojnice.

V obci navštěvují děti mateřskou a základní školu s pěti ročníky. V současnosti chodí do mateřské školy 28 dětí (což je plný stav) a v základní škole se učí ve dvou třídách celkem 24 žáků (z toho je v 1. ročníku 7 žáků, v 2. ročníku 11 žáků, ve 3. ročníku 3 žáci a ve 4. ročníku 4 žáci). V roce 2005 bylo na zahradě u školy vybudováno veřejné dětské hřiště.

Nejstarší občané mohou využít pro bydlení Dům seniorů, ve kterém se zároveň nachází ordinace praktického lékaře.

V obci působí občanské sdružení Svazu zahrádkářů, TJ Sokol Velké Svatoňovice a spolek KAMaRáT.

Obec leží na silnici III. třídy č. 3013 mezi Bohuslavicemi nad Úpou a Rtyní v Podkrkonoší. Dopravní obslužnost obce autobusovou dopravou zajišťuje firma CDS Náchod v návaznosti na železniční dopravu ČD (integrovaný dopravní systém IREDO). Na horním konci obce se nachází na trati 032 Trutnov – Jaroměř železniční zastávka (bez výdeje jízdenek).

Obcí procházejí značená turistická „Cesta bratří Čapků“ a naučná stezka „Po stopách dolování uhlí na Svatoňovicku“. V obci stojí za zhlédnutí „Valovský statek“ – původně tvrz připomínaná již v roce 1009 (1020), bývalý Šrejberův statek čp. 238 s památnou lípou a kaple sv. Václava, postavená roku 1903 (rekonstruovaná v roce 2003). V roce 2002 bylo otevřeno v objektu bývalé prodejny Jednota Hasičské muzeum. Toto muzeum provozují aktivní členové místního Sboru dobrovolných hasičů.

Informace o výměrách ploch (v hektarech) ve Velkých Svatoňovicích a Markoušovicích (Starém Sedloňově):

Velké Svatoňovice Markoušovice Starý Sedloňov Celková plocha
Celkem za kat. úz. 733,0 537,7 467,5 1736,2
Orná půda 302,8 77,6 78,5 458,9
Zahrada 53,6 6,5 21,5 81,6
Trvalý travní porost 159,7 135,6 24,2 319,5
Lesní pozemek 134,4 280,5 328,5 743,4
Zastavěná plocha 18,2 3,5 3,7 25,4
Ostatní plochy 55,5 32,0 10,6 98,1
Vodní plochy 8,8 0,5 9,3

* katastrální výměra uváděná nahoře za Markoušovice je součtem výměr k.ú. Markoušovice a Starý Sedloňov

Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 1
Slide 9
Slide 10

Kontakt

Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice 68
542 35 Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice
+420 499 881 860
Zobrazit kontakty