Markoušovice

Základní informace o obci Markoušovice

Tato místní část pod Jestřebími horami (průměrná n.m. je 498 m), připomínaná již roku 1542, vznikla v roce 1949 sloučením do té doby samostatných obcí Markoušovic a Starého Sedloňova. Od roku 1976 je součástí Velkých Svatoňovic. Historický vývoj byl rozdílný – zatímco Velké Svatoňovice byly vždy českou obcí, Markoušovice byly od 14. století osídlovány Němci a podpisem dokumentu v roce 1938 připojeny k Německu. Většina českého obyvatelstva se musela vystěhovat a byla nahrazena německými osídlenci. Po osvobození v roce 1945 byla část německého obyvatelstva odsunuta a obec dosídlena rodinami především z Českomoravské vysočiny.

Za prohlídku v obci stojí:

  • Barokní kostel sv. Jana Křtitele, z let 1771–78, zapsaný v seznamu chráněných památek. Je to jednolodní kostel s půlkruhovým presbytářem a věží na západní straně. Na hlavním oltáři je Pacákovo dřevěné sousoší z roku 1730, stropní obraz Vítání pastýřů je od trutnovského malíře I. Russa. Pro nádhernou akustiku jsou v kostele pořádány varhanní koncerty.
  • Dům čp. 1, původní zemědělská usedlost, snad z roku 1574, bývalá „šolcovna“ (obydlí rychtáře), v roce 1771 (za katastrofální neúrody) zde přenocoval císař Josef II. Jeho litinová socha stávala před zdejší školou a nyní je umístěna v zahrádce domku čp. 95 na horním konci obce (socha je po renovaci).
  • Zajímavostí Markoušovic jsou i lokality bledulí, především bledulová louka v horní části obce, a araukarity (zkamenělé dřevo stromů), nacházející se i různě v okolí a u mnoha stavení v obci. Jsou z nich rovněž vytvořeny pomníky padlým a pomník Hanse Kudlicha.
  • Nově zbudovaná náves, kde se můžete seznámit s historií této místní části, historií dolování uhlí či se zúčastnit některé z řady kulturních a společenských akcí, které zde probíhají.

Turistika

Markoušovice jsou ideálním turistickým východiskem do Jestřebích hor. Můžete navštívit nedaleké výletní místo Paseka, které se nachází na hřebeni Jestřebích hor. O víkendech jsou v provozu obě zdejší chaty – jak Řehákova hospoda, tak i chata Čepelka.

Z Pasek je možné pokračovat na nedaleký nejvyšší vrchol Jestřebích hor – 738 m vysoký Žaltman s volně přístupnou a nově zrekonstruovanou železnou rozhlednou. Pokud se z Pasek vydáte na druhou stranu, tj. směrem k Trutnovu, narazíte na rozhlednu na Markoušovickém hřebeni.

Můžete pokračovat k bývalé chatě Milerovce a odtud do Petříkovic, nebo se vrátit přes Slavětín a Radvanice zpět na Paseky. Cestou vás bude provázet síť opevnění z druhé světové války. Cestou z Milerovky do Slavětína minete nedávno zrestaurovaná boží muka.

historie-markousovice.jpg (61 KB)

Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 1
Slide 9
Slide 10

Kontakt

Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice 68
542 35 Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice
+420 499 881 860
Zobrazit kontakty