Markoušovice

Základní informace o obci Markoušovice

Obec pod Jestřebími horami (498 m n.m.), připomínaná roku 1542. Od roku 1976 součást Velkých Svatoňovic. Historický vývoj byl byl rozdílný – zatímco Velké Svatoňovice byly vždy českou obcí, Markoušovice byly od 14. století osídlovány Němci a podpisem dokumentu v roce 1939 připojeny v Německu. Většina českého obyvatelstva se musela vystěhovat a byla nahrazena německými osídlenci. Po osvobození byla část německého obyvatelstva odsunuta a obec osídlena rodinami především z Českomoravské vysočiny.

Za prohlídku v obci stojí

  • Barokní kostel sv. Jana Křtitele, z let 1771–78, zapsaný v seznamu chráněných památek. Je to jednolodní kostel s půlkruhovým presbytářem a věží na západní straně. Na hlavním oltáři je Pacákovo dřevěné sousoší z roku 1730, oltářní obraz křest Kristův je od trutnovského malíře I. Russa. Kříž z roku 1811 s reliéfy je na soklu. Pro nádhernou akustiku jsou v kostele pořádány varhanní koncerty.
  • Dům čp. 1, původní zemědělská usedlost, snad z roku 1574, bývalá „šulcovna“, v roce 1771 (za katastrofální neúrody) zde přenocoval císař Josef II. Jeho litinová socha stávala před zdejší školou a nyní je umístěna v zahrádce domku čp. 95 na horním konci obce (socha je po renovaci).
  • Zajímavostí Markoušovic je i chráněná lokalita bledulí – bledulová louka nacházející se nad obcí směrem k Jestřebím horám a araukarity (zkamenělé dřevo stromů), nacházející se různě v okolí a u mnoha stavení v obci.

Turistika

Markoušovice jsou ideálním turistickým východiskem do Jestřebích hor. Můžete navštívit nedaleké výletní místo Paseka, které se nachází na hřebeni Jestřebích hor. O víkendech jsou v provozu obě zdejší chaty – jak Řehákova hospoda tak i chata Čepelka. Z Pasek je možné pokračovat na nedaleký nejvyšší vrchol Jestřebích hor – 738 m vysoký Žaltman s volně přístupnou a vzorně udržovanou železnou rozhlednou. Pokud se z Pasek vydáte na druhou stranu, tj. směrem k Trutnovu, můžete podniknout výlet k bývalé chatě Milerovce a odtud do Petříkovic, nebo se vrátit přes Slavětín a Radvanice zpět na Paseky. Cestou vás bude provázet síť opevnění z druhé světové války. Cestou z Milerovky do Slavětína minete nedávno zrestaurovaná boží muka.

historie-markousovice.jpg (61 KB)

Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 1
Slide 9
Slide 10

Kontakt

Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice 68
542 35 Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice
+420 499 881 860
Zobrazit kontakty